sábado, 7 de noviembre de 2009

Frases y fragmentos ... (LI) [CAT]

... de lecturas más o menos recientes.

Joan Margarit

"La poesia no és que sigui l´avantsala de la soledat, és que és la soledat mateixa. El poeta jove ha de saber que el que està emprenent no és una via de realització personal paralel.la a qualsevol altra de més important que decideixi seguir. Això és el que al seu voltant creurà molta gent, que qualificarà la poesia de hobby. Un poeta fa por per la veritat que busca i la soledat que porta. L´entorn tendirà o bé a negar que sigui, ‘parlant seriosament’, un poeta, o bé a marginar-lo."
Noves cartes a un jove poeta. Joan Margarit.

"Les nostres necessitats modelen les nostres lectures i les lectures modifiquen les nostres necessitats."
Noves cartes a un jove poeta. Joan Margarit.

"El poema és una mena de partitura, oberta per tant a moltes interpretacions possibles: si és tan tancada que només permet una interpretació, significa que es llegirà només una vegada i s´oblidarà. Continuant amb el símil musical, el lector no és l´equivalent de la persona que escolta un concert, sinó que el lector és el músic que interpreta aquesta partitura. L´instrument del lector és la seva sensibilitat, la seva cultura, els seus sentiments, el seu estat d´ànim, les seves frustracions, les seves pors, el seu passat …"
Noves cartes a un jove poeta. Joan Margarit.


"Però tampoc no cal oblidar que el poema sempre enmascara alguna crueldat des del moment en què està disposat a desvelar alguna mena de veritat."
Noves cartes a un jove poeta. Joan Margarit.


"Comprendre és entendre des de fa molt de temps, prou temps perquè allò que s´ha entès ja no sigui exterior, sinó que formi part d´un mateix, del propi caràcter. Comprendre és un entendre que ja no podrà desentendre´s mai."
Noves cartes a un jove poeta. Joan Margarit.

(la traducción en los comentarios)

6 comentarios:

noesmivida@hotmail.com dijo...

La poesía no es que sea la antesala de la soledad,es que es la soledad misma. El joven poeta ha de saber que lo que está iniciando no es una via de realización personal paralela a cualquier otra más importante que decida seguir. Eso es lo que a su alrededor creerá mucha gente, que calificará la poesía de hobby. Un poeta da miedo por la verdad que busca y la soledad que trae. El entorno tenderá o bien a negar que sea, 'hablando en serio', un poeta, o bien a marginarlo.

noesmivida@hotmail.com dijo...

Nuestras necesidades modelan nuestras lecturas y las lecturas modifican nuestras necesidades.

noesmivida@hotmail.com dijo...

El poema es una especie de partitura, abierta por tanto a muchas posibles interpretaciones: si es tan cerrada que sólo permite una interpretación, significa que se leerá sólo una vez y se olvidará. Siguiendo con el símil musical, el lector no es el equivalente de quien escucha un concierto, sino que es el músico que interpreta esa partitura. El instrumento del lector es su sensibilidad, su cultura, sus sentimientos, su estado de ánimo, sus frustraciones, sus miedos, su pasado,...

noesmivida@hotmail.com dijo...

Pero tampoco hay que olvidar que el poema siempre enmascara alguna crueldad desde el momento en que está dispuesto a desvelar algún tipo de verdad.

noesmivida@hotmail.com dijo...

Comprender es entender desde hace mucho tiempo, tiempo suficiente para que aquello que se ha entendido ya no sea exterior, sino que forme parte de uno mismo, del propio carácter. Comprender es un entender que ya no podrá desentenderse nunca.

Duroc dijo...

La poesía es carne. Si no lo llega a ser, se nota.


Éxitos.